Международна среща по проект SpicE

Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа взе участие първата международна среща по проект „Специална образователна STEAM академия / SpicE“. Срещата се проведе на 22 и 23 септември 2022 г. в Атина (Гърция) с домакин Hellenic Open University (HOU, Гърция). Участие в международната среща взеха представители на университети, министерства и институции от Гърция, Испания, Кипър и България, които се включиха в открит диалог за укрепване на образователната рамка относно STEAM в специалното образование за ученици с леки увреждания в начален етап на обучение.

Целта на срещата беше стартирането на проекта SpicE, съфинансиран от Европейския съюз чрез програма ЕРАЗЪМ+. Проектът е с продължителност 3 години и цели да насърчи видимостта и включването на учениците от началното образование с леки увреждания, както и да подобри и популяризира STEAM техниките в специалното образование на европейско ниво.

Проект SpicE има за цел да подобри способността на учителите в началното образование да прилагат ефективни STEAM подходи за защита на ученици с леки увреждания (специално образование) от образователно и социално изключване. STEAM се използва както като средство, така и като цел за осигуряване на така необходимата промяна в специалното образование в начален етап на обучение; както за повишаване на квалификацията, така и преди започване на работа. Тя се стреми да повдигне бариерите пред значителен брой ученици, които са тихо, бавно и косвено маргинализирани от ранните етапи на европейските училищни системи поради липсата на STEAM умения на учителите и липсата на методология между STEAM и образователните модели за специално образование. Като откриваща среща по проекта, целта беше да се гарантира, че всички партньори имат ясно разбиране за очакванията на проекта, да разберат структурата и работния процес, които ще бъдат следвани по време на неговото изпълнение, и да могат да обсъдят различните работни пакети и очакваните от тях резултати, така че всеки партньор да разбира своите отговорности. Срещата беше достъпна и в Zoom за тези партньори, които не можаха да присъстват лично.