Награда за Министър Цоков

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ връчи официален плакет на министъра на МОН проф. Галин Цоков за висок принос в областта на българското образование.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров удостои с високото синдикално отличие приз за „Особени заслуги в просветното и културното дело“ , проф. д-р Галин Цоков, за цялостния му принос към развитието на образователното дело, училищните политики и отличния социален диалог в образователната система.

Министър Цоков и синдикатите инициираха промяна и изграждане на много образователни политики, които трябва да бъдат завършени в името на по-доброто образование и българските учители.

Ето по-важните от тях:

• Изграждане на стандарт за качество и повишаване на резултатите във външни и международни оценявания на българското образование;

• Политиката за грижа към българския учител и създаване на Резилианс и способност за борба срещу професионалния стрес;

• Отмяна на атестацията на педагогическите специалисти, като фиктивна политика;

• Повишаване на ефективността и капацитета на националния инспекторат по образование;

• Усъвършенстване на механизма за подбор на директори на образователни институции, с участие на учителски синдикати и работодателски организации;

• Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;

• Права и задължения на родителите и тяхната важна роля в учебно-възпитателния процес;

• Усъвършенстване на политиката за подкрепа.

Синдикат „Образование“ е доволен от интензитета на социалния образователен диалог, като българските учители очакват реалните важни промени в ЗПУО и вътрешноведомствените актове.