Награда „Стоян Михайловски“ 2023

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” организира церемония по връчване на годишните национални награди „Стоян Михайловски“, за особени заслуги в областта на просветното, културно и синдикално дело.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров откри и модерира важния национален форум в чест на учителя.

Официални гости на наградите бяха: Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, Почетният президент на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис  и д-р Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на образованието – София.

Носители на наградата за 2023 г. са:

Категория „Предучилищно образование“: Анна Борисова Иванова, РСО Свищов

Категория „Начално образование“: Бистра Петрова Спасова, РСО Ловеч

Категория „Основно образование“: Дияна Симеонова Шекерова, РСО Пловдив

Категория „Средно образование“:
Ваня Петрова Гочева, РСО Хасково
Петя Михайлова Гочева, РСО Русе

Категория „Професионално образование“: инж. Здравка Желева Георгиева, РСО Пловдив

Категория „Педагогически специалисти с подкрепящи функции“: д-р Стефка Тодорова Гигова, РСО София

Категория „Заместник директор Учебна дейност“: Грета Петрова Димова, РСО Плевен

Възпитаниците на „Школата за атракционни изкуства“ с ръководител г-н Бойчо Костадинов, с майсторство и красота забавляваха участниците.

Комисията за наградите към Синдикат „Образование“ в състав г-жа Милена Мавродиева, г-жа Гицка Харизанова и г-жа Светла Димитрова организира и води цялата церемония по провеждане на Националните награди.