Награди и грамоти в Русе

Регионалната структура на „Подкрепа“ организира присъждането на награди на заслужили учители, директори и социални партньори в чест на 24 май.

Наградата „Стоян Михайловски“ 2021г. „Учител на годината“ –  Начално образование, се присъжда на г-жа Марияна Иванова Пенчева– Байчева , ОУ „Иван Вазов” гр. Русе.

Награда на СО „Подкрепа“ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 2021 г.
на г-н Енчо Енчев – Зам.-кмет «Хуманитарни дейности»  Община Русе
Достойно извървял пътя от учител по български език и литература, директор на ОУ «Ангел Кънчев», Председател на работодателска организация на Директорите, до Зам.-кмет на Община Русе.

НАГРАДА НА СИНДИКАТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 2021 г.
Г-жа Теодора Йорданова – Директор на Иновативно ОУ «Иван Вазов» – гр. Русе  –  Училище с традиции и новаторски идеи. Започва професионалния си път като учител по математика. Тя е млад човек, с невероятно излъчване и активна гражданска позиция. Работи с любов и всеотдайност за доброто име на училището.  Достоен партньор за социален диалог и сътрудничество.

НАГРАДА НА СИНДИКАТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 2021 г.
Г-жа Нина Димитрова – Директор на ПГМ «Юрий Гагарин» гр. Русе – най-старото техническо училище, със сто-годишна история.
Тя е невероятен професионалист, учител по математика. Изцяло отдадена на работата си. Създава подходяща училищна среда за обучение и професионална подготовка. Достоен партньор за социално сътрудничество.

НАГРАДА НА СИНДИКАТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 2021 г.
Христина Петкова – Директор ЦПЛР – Общежитие за средношколци – гр. Русе.
Тя е всеотдаен е отговорен ръководител. Работи за подобряване на условията за работа и пребиваване в институцията. Има отличен принос за добрия тон в социалните отношения.

НАГРАДА НА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КТ «ПОДКРЕПА» и РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН И СИНДИКАЛЕН ПРИНОС

Г-н Саами Исмаил Хасан – Председател на Общински синдикат Образование 
Община гр. Сливо поле
ЗА ОТЛИЧНО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Тази награда е знак на изключително високата оценка и признание на Синдикален Регионален Съюз на КТ “Подкрепа“ Русе и Регионален Синдикат Образование Русе за персоналната ангажираност, социална отговорност и големия принос за развитие на социалния диалог в Община Сливо поле.

НАГРАДА НА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КТ «ПОДКРЕПА» и РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН И СИНДИКАЛЕН ПРИНОС

Г-н Драгомир Христов Динков– Председател на Общински синдикат Образование
Община гр. Ветово
ЗА ОТЛИЧНО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Тази награда е знак на изключително високата оценка и признание на Синдикален Регионален Съюз на КТ “Подкрепа“ Русе и Регионален Синдикат Образование Русе за персоналната ангажираност, социална отговорност и големия принос за развитие на социалния диалог в Община Ветово.