Награди „Стоян Михайловски“

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, в желанието си да отдаде заслуженото уважение на съвременните български просветители, учредихме наградата „Стоян Михайловски” за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикалното дело, изразявайки почит към името на създателя на химна „Върви, народе възродени… “

Носители на наградата за 2023 г. са:

Категория „Предучилищно образование“:

Анна Борисова Иванова, РСО Свищов

Категория „Начално образование“:

Бистра Петрова Спасова, РСО Ловеч

Категория „Основно образование“:

Дияна Симеонова Шекерова, РСО Пловдив

Категория „Средно образование“:

Ваня Петрова Гочева, РСО Хасково

Петя Михайлова Гочева, РСО Русе

Категория „Професионално образование“:

инж. Здравка Желева Георгиева, РСО Пловдив

Категория „Педагогически специалисти с подкрепящи функции“:

д-р Стефка Тодорова Гигова, РСО София

Категория „Заместник директор Учебна дейност“:

Грета Петрова Димова, РСО Плевен

Селекционна комисия на СО „Подкрепа“