Награди „Стоян Михайловски“

Синдикат „Образование“ ще връчи ежегодна награда „Стоян Михайловски“ за изявени български учители.

Наградата „Стоян Михайловски“ се присъжда на  учители от училищата на територията на страната.

Наградата „Стоят Михайловски“ се връчва за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикално дело.

С връчването на горепосочената награда  Синдикат “Образование” се стреми да популяризира сред обществеността високите постижения, талант, професионализъм, граждански морал и принос в синдикалното движение на българския учител.

Тази годината комисията за националната награда „Стоян Михайловски“ удостои следните лауреати:

Категория начално образование:

1. Красимира Георгиева Таскова – Предложена от РСО „Подкрепа“ София;

2. Диана Станкова Севдалинова – Предложена от РСО „Подкрепа“ Кърджали;

3. Марияна Иванова Пенчева – Байчева – РСО „Подкрепа“ Русе;

Категория основно и средно образование:

1. Иво Георгиев Райнов – РСО „Подкрепа“ Ловеч;

2. Елена Стефанова Илиева – РСО „Подкрепа“ Велико Търново.