Насоки за използване на изкуствен интелект/AI/ в образователната система

Machine learning reaction and ai artificial intelligence.Chat bot software network.big data and block chain system.Neuralink with smart brain.generative art

Работната група по дигитализация на образованието към МОН, с участието на социалните партньори изработи и одобри „Насоки за използване на  изкуствен интелект/AI/ в образователната система“.

Основни послания:

·        Ние сме сред първите държави, които дават ясен сигнал как ИИ може да бъде умножител на ефективността  на образованието и ускорител на възможности за всеки учител и всеки ученик.

·        Насоките съдържат принципни разяснения, а също и реални примери как инструментите на базата на ИИ да се използват за различни образователни цени.

·        ИИ трябва, разбира се, да се използва етично и внимателно.

·        Насоките са отворен документ, който ще бъде подновява на всеки няколко месеца.

·        Разработени и одобрени са от работната група по дигитализация на образованието към министерството.

Работната група по дигитализация на образованието към МОН, с участието на социалните партньори изработи и одобри „Насоки за използване на  изкуствен интелект/AI/ в образователната система“.

Споделяме с Вас този документ, който има следните основни послания:

·        Ние сме сред първите държави, които дават ясен сигнал как ИИ може да бъде умножител на ефективността  на образованието и ускорител на възможности за всеки учител и всеки ученик.

·        Насоките съдържат принципни разяснения, а също и реални примери как инструментите на базата на ИИ да се използват за различни образователни цени.

·        ИИ трябва, разбира се, да се използва етично и внимателно.

·        Насоките са отворен документ, който ще бъде подновява на всеки няколко месеца.

·        Разработени и одобрени са от работната група по дигитализация на образованието към министерството.