Национална школа по атракционно изкуство

Синдикат „Образование“ партнира от години с школата за атракционни изкуства с ръководител Бойчо Костадинов.

Национална Школа по Атракционно Изкуство е културна организация с творческа дейност, основана преди 28 г. с мисия да допринася за развитието на атракционното изкуство и танцовата публика в България чрез три основни дейности: • Предоставяне на уникални възможности на млади, творчески ориентирани за обучение при изявени специалисти от световната и национална сцена в интензивна и мотивираща среда. • Развитие на креативността, творческия усет, самочувствието и мотивацията за успех при децата, най-вече на деца в риск и социалната сфера, използвайки потенциала на атракционното  изкуство.• Реализация на собствени атракционни продукции с явна българска и световна идентичност, които не само обогатяват съвременното атракционно изкуство в България  и го представят на значими сцени – с ясно различимо лице.

Синдикатът адмирира иновативната дейност на ръководителя г-н Бойчо Костадинов с децата и юношите.