С РМС № 50 от 3 февруари 2022 година Министерски съвет публикува ЕРС 2022 за образование.