Синдикат „Образование“ проведе национален синдикален съвет в град Ловеч. В рамките на съвета бяха връчени грамоти за отлично социално партньорство на:

–           г-н Страцимир Петков – кмет на община Ловеч;

–           г-жа Дора Стоянова областен управител на Ловеч;

–           д-р Иваничка Буровска началник РУО Ловеч;

–             г-н Венцислав Христов – председател на СРСНПБ СРСНПБ Ловеч.

Дългогодишният председател на РСО „Подкрепа“ г-н Иво Райнов получи специален плакет на СО „Подкрепа“ по повод на отличната му многогодишна синдикално дейност и поемането на длъжността директор на Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ в града.

Регионалното ръководство на учителската структура на „Подкрепа“ в Ловеч се изпълнява от д-р инж. Даниел Ангелов.

Грамоти за отлично социално партниране получиха директорите:

  • Христина Христова – директор на ДГ „Слънче“ Ловеч;
  • Геновева Стойкова – директор на ДГ „Мария Сиркова“ Ловеч;
  • Цветалинка Василева – директор на ДГ “ Радост“ Ловеч.

Грамоти за активна синдикална дейност получиха:

  • г-жа Ветка Василковска – бивш дългогодишен председател на синдикална секция в НУ „Св. Св. Кирил и Метойдий“ Троян;
  • г-жа Цветелина Мутафова – бивш председател на секция в СУ „Васил Левски “ Троян;
  • г-жа Красимира Райковска – бивш дългогодишен председател на секция в СУ „Св. Климент Охридски“ Троян;
  • г-жа Маринела Кънчева – бивш дългогодишен председател на секция в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ Ловеч.

Младите учителите в ОУ „Христо Никифоров“ гр. Ловеч:

  • г-н Ивайло Петров и
  • г-н Неделин Цалов получиха грамоти за всеотдайна работа с учениците и постигнати високи успехи.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров връчи грамота за отличното синдикално партньорство на г-жа Павлина Стоянова – председател на СРС „Подкрепа“ Ловеч.