ИС на „Синдикат Образование“ организира национален синдикален съвет в залата на хотел „Диамант“ – Слънчев бряг. Бяха обсъдени важни акценти от работата на синдиката и социалния диалог със служебното министерство на образованието. Бяха обсъдени:

Влиянието на пандемичната година в работата на учителя;

Изпълнението на КТД;

Втора категория труд и компенсаторите механизми към учителския труд;

Синдикалното обучение по региони и други.

Беше връчена наградата „Стоян Михайловски“ за върховни постижения в просветното, културното и синдикалното дело на г-н Иво Райнов – председател на РСО „Подкрепа“ Ловеч.

Членовете на НСС бяха поздравени от председателите на синдикални регионални съюзи Дешка Мандикова, Васил Николов и Христо Гърков.