Образователен форум по проект „Растем равни“

На 24 октовмри 2022 г. в гр. Русе се проведе заключителното събитие по проект „Растем равни“ – национален образователен форум.

Във форума взеха участие 62 професионалисти и заинтересовани лица. По време на форума бяха представени целите и дейностите на проекта, постигнатите резултати и получената обратна връзка от преките участници в обученията и информационните срещи. Презентационния панел беше последван от открита дискусия сред участниците. Споделените мнения и предложения бяха надлежно документирани от екипа на проекта. Проект „Растем равни“ се изпълнява от Синдикат „Образование“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020.