Образователната бумащина

Синдикат „Образование“ прави национално изследване относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование.

Нашата цел е да определим и подредим по приоритет кои национални политики и практики са неработещи, от което следва да бъдат премахнати и кои политики или практики имат нужда от промяна.

Изследването е сред 4575: учители-88.4%, директори-3.9%, родители и заинтересовани-7.7% и е проведено в рамките на 10 дена. Резултатите от изследването ще бъде бъдат представени на Министъра на образованието и науката и политическите партии, участващи в 48 народно събрание.

Възрастовата група на участниците кореспондира с високата средна възраст на българските учители: От 45 до 55 години 38,3 %; от 55 до 60 години 22,3 %; от 35 до 45 години 21 %; до 35 години 10,6 % и 60+ 7,8%.

Класацията за най-порочна практика на МОН с 72,8%, участниците са определили „Прекомерна административна натовареност“.

Учители и директори са били много щедри на предложения, за да се преодолее този системен порок, породен от административните процеси в МОН.

74% смятат, че незабавно трябва да се променят или отменят кухите текстове в ЗПУО и многобройните образователни наредби.

64.3% настояват да  се намали драстично практиката, да се изискват идентични информации от МОН и РУО.

Да се премахнат многобройните платформи, които следват всяка дейност и проект от МОН, и да се ползва единна електронна платформа, са настояли 61% от участниците. Учителите настояват за свобода на избора на платформи, без ограниченията и натискът на ИКТ дирекцията на МОН, оглавявана от Борис Герасимов.

Учителите от Синдикат „Образование“, твърдо настояват Борис Герасимов, директор „Дирекция ИКТ“ към МОН, да се извини публично на българските учители за изявлението: „Основната пречка пред дигитализацията на всяка образователна система са учителите.“

Да се промени процедурата за налагане на санкции към учениците, са настояли 37% от участниците.

На участниците им са били позволени повече от един отговор.

Други предложения са:

Да се забрани на администрацията на МОН и РУО да изисква справки и информация, налични в НЕИСПУО.

Да не се налага на класния ръководител, да провежда разследвания заради отсъствията на учениците, а ако министъра смята за важно, да назначи администратори в образователните институции.

Педагогическите специалисти незабавно да бъдат освободени от училищни комисии, за които нямат ценз и експертиза! Такива са изисквания на Гражданска защита, МВР, МЗ и РЗИ, Отделите за закрила на детето и др. Да бъдат назначени пожарникари, полицаи, лекари и социални работници за това!

Над 90% от документацията, свързана с работата на учителите за деца и ученици със СОП е лишена от смисъл, а това отнема от ресурса и времето за работа с тези деца и ученици, предложението е да се намали драстично отчета, за сметка на работата!

Според „Синдикат „Образование“ прекалената административна натовареност е един от най-големите пороци на образователната система в България.

Промяната на кухите текстове в ЗПУО и многобройните наредби, обхващащи над 5000 страници, трябва на бъде топ приоритет на бъдещите образователни министри. Това ще бъде труден и бавен процес, защото бумащината, като октопод е обхванала всички сфери на образователните дейности.

До голяма степен за работата на педагогическия специалист и за рейтинга на образователната институция се подхожда само документално, без опит да се вникне в същността и спецификата на училището или детската градина. За работата на учителя от МОН съдят само и единствено по неговите отчети, справки, портфолио и самооценки. Дори оценките на учителите към учениците се неглижират от образователните администратори последните 10 години, а те са много по-точно мерило от „Независимите външни изпити“.

Образователна бумащина, като системен порок отблъсква на първо място постъпващите в системата учители, което е повод и за високата средна възраст на българските учители.

Синдикат „Образование“ ще продължи да информира за останалите фиктивни или зловредни образователни политики.

Д-р Юлиян Петров