ОбСО „Подкрепа“ Велинград

Синдикалните секции във гр. Велинград учредиха Общински синдикат „Образование“ „Подкрепа“.

В общинската структура се включиха членовете на синдикалните секции в Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ Велинград, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Велинград и СУ „Васил Левски“ Велинград.

Участниците в учредителната конференция избраха за председател г-н Цветан Гугалов и секретари г-жа Мария Чорбаджиева и г-н Филип Филипов.

Гости на конференцията бяха д-р Юлиян Петров – председател на СО „Подкрепа“, неговият заместник г-н Георги Шошев, председателят на СРС и РСО „Подкрепа“ Пазарджик г-н Димитър Хаджидимитров и адв. Владимир Стойчев.