Обучение във Велико Търново

Форум – образование, организиран от СО „Подкрепа“ и Синдикален регионален съюз се състоя във Велико Търново. Председателят на образователния синдикат в „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров приветства участниците и представи акцентите в него. Председателят на СРС „Подкрепа“ Дешка Мандикова откри и моделира важното градско събитие. В срещата участваха г-жа Катя Никова – държавен експерт от МОН, инж. Розалия Личева – началник на РУО – В. Търново, Пенка Игнатова от Дирекция „Образование“ и Росица Димитрова от Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Общината. Зам.-председателят на СО “Подкрепа” г-н Георги Шошев участва в приемната и обучението, проведено на високо професионално ниво от адв. Владимир Стойчев.