Форум „Образование“ организира СРС „Подкрепа“ и регионалната организация на учителите във Враца. Форумът беше открит от председателя на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров, който поднесе информация за дейността и постигнатото от синдиката в полза на синдикалните членове. Г-жа Лорета Колева, и.д. Началник на РУО-Враца поздрави участниците в срещата. Г-н Георги Шошев, зам.-председател на СО запозна колегите си учители с темата на обучението и сътрудничеството с ДАЗД за укрепване на системата за закрила на детето. Председателят на председателят на СРС на КТ „Подкрепа“ Враца г-жа Десислава Димитрова и председателят на Регионален синдикат образование, г-жа Светла Димитрова поздравиха синдикалистите. Обучение на тема „Практически въпроси по прилагане на КТ и КТД“ проведе от адв. Владо Стойчев, член на националното ръководство.