Обучение в Горна Оряховица

Синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа”, Синдикален регионален съюз “Подкрепа” Велико Търново и ОбСС „Подкрепа“ Горна Оряховица се състоя в града. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” д-р Юлиян Петров и Началника на РУО Велико Търново г-жа Розалия Личева приветстваха учители и гости. Председателят на СРС “Подкрепа” Велико Търново г-жа Дешка Мандикова откри и модерира важния регионалният форум. Председателят на Синдикат „Образование“ връчи грамота за дългогодишна и всеотдайна синдикална дейност на г-жа Славка Бобева – Председател на ОбСС „Подкрепа“ Горна Оряховица. Зам.-председателят на СО “Подкрепа” г-н Георги Шошев поздрави участниците в синдикалното обучение, проведено на високо професионално ниво от адв. Владимир Стойчев.