Обучение в Димитровград

Синдикат „Образование“ проведе фокус – приемна и квалификационно синдикално обучение, организирано от СРС и РСО „Подкрепа“ Димитровград.

Обучението се проведе в култовата за града градска библиотека „Пеньо Пенев“.

Председателят на РСО „Подкрепа“ г-жа Иванка Янчева откри и модерира фокус – приемната с участниците.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров проведе фокус – приемна с акцентите:

– Дали недофинансираната на образователната система може да се справи с новите предизвикателства;

– Дали е справедливо платен и адекватно защитен трудът на учителите и работещите в просветата;

– Защо управляващите от „Продължаваме промяната“ освободиха родителите от такси за детска градина, а сега не осигуряват средства за персонал в тези образователни институции през лятото;

– Защо МОН и националните институциите нямат ефективна политика за прибиране и задържане на ромските ученици, а обвиняват учители и директори за това;

– Дали учителската професия ще стане втора категория труд и ранното пенсиониране;

– Дали учителите и техните организации ще бъдат включени в стратегическия социален диалог /комисии за назначение на директори, комисии за промяна на ЗПУО и др./ или това ще си остане само като предизборно обещание?

Участниците получиха поздрав от кмета на Димитровград г-н Иво Димов, който беше направен от Диана Дончева – директор на дирекция „Европейски и национални програми и проекти, и хуманитарни дейности“.

Председателят на СРС „Подкрепа“ Димитровград г-н Живко Митев поздрави обучаемите и демострира отлично синдикално партньорство.

Г-жа Татяна Алексиева – секретар в националното ръководство и външен инспектор в НИО проведе квалификационно обучение на високо професионално ниво.