Приемна и обучение организира РСО „Подкрепа“ Карлово. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри и проведе приемна за участниците. Председателите на СРС и РСО „Подкрепа“ г-жа Стоянка Грънчарова и г-жа Христина Дамянова бяха създали отлични условия за провеждане на форума. Адв. Владимир Стойчев проведе квалификация на педагогическите специалисти, участници в събитието. Държавният експерт към ДАЗД г-жа Ваня Кирилова участва в панел за усъвършенстване на комуникацията между институциите за закрила на детето.