Синдикат „Образование“ участва в приемна и синдикално обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ гр. Ловеч. Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров откри форума и даде приемна за участниците. Председателят на РСО „Подкрепа“ г-н Иво Райнов откри и модерира събитието на което присъства и Председателя на СРС „Подкрепа“ Ловеч г-жа Павлина Стоянова. Зам.-председателят на СО „Подкрепа“ участва в приемната и обучението, проведено на високо професионално ниво от адв. Владимир Стойчев.