Синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа” и Синдикален регионален съюз “Подкрепа” се състоя в град Монтана. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” д-р Юлиян Петров приветства учители и гости. Председателят на РСО “Подкрепа” Монтана г-жа Татяна Алексиева модерира важния регионалният форум. Поздрав към гостите отправиха Началника на РУО Монтана г-жа Трайка Трайкова и Директорът „Дирекция хуманитарни дейности“ г-н Александър Герасимов. Председателят на СРС „Подкрепа“ г-н Иван Александров и зам.-председателят на СО “Подкрепа” г-н Георги Шошев поздравиха участниците в синдикалното обучение, проведено на високо професионално ниво от адв. Владимир Стойчев.