Форум “Образование” включващ синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа” и Синдикален регионален съюз “Подкрепа” се състоя в град Плевен. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” д-р Юлиян Петров приветства учителите – участници и очерта приоритетите в работата на синдиката. Председателят на СРС “Подкрепа” Плевен г-жа Лулчева поздрави участниците. Зам.-председателят на СО “Подкрепа” г-н Георги Шошев поздрави участниците в синдикалното обучение. Адв. Стойчев проведе синдикалното обучение по КТ, КТД, Наредбите в системата и важни практически въпроси от работата на работещите в просветната сфера.