Приемна и обучение организира СРС “Подкрепа” Сливен. Председателят на РСО „Подкрепа“ Сливен г-н Николай Неделчев откри и модерира форума. Председателят на СО “Подкрепа” д-р Юлиян Петров поздрави и проведе приемна за участниците. Обучаемите бяха поздравени и от Началника на РУО Сливен г-жа Кристиана Добрева – Станкова поздрави учителите във връзка с трудната и стресова професия. Председателят на СРС “Подкрепа” г-н Божидар Кисьов поздрави участници и гости. Адв. Владимир Стойчев проведе квалификация на педагогическите специалисти, участници в събитието. Държавният експерт към ДАЗД г-жа Ваня Кирилова участва в панел за усъвършенстване на комуникацията между институциите за закрила на детето.