Синдикат „Образование“ проведе Приемна и Синдикално обучение, организирано от РСО „Подкрепа“ Шумен. Приемната проведе д-р Юлиян Петров, председател на СО „Подкрепа“. Председателят на РСО г-жа Стефка Дюлгерова и нейният екип, бяха създали отлични условия за провеждане на форума. Обучението беше проведено на високо професионално ниво от адв. Стойчев, синдикален секретар в СО „Подкрепа“. Бяха дискутирани въпроси относно сложната пандемична обстановка и нееднозначните послания на МОН и МЗ, очакванията за новият бюджет за образование, на базата на бурната инфлация и ролята и авторитета на учителя в обществения живот. Форумът премина при активното участие на обучаемите, които изразиха ярко възмущение от зеления сертификат за учители и очаквания към новия бюджет 2022, в унисон с галопиращата инфлация.