Форум “Образование” включващ синдикално обучение на учители, организирани от СО “Подкрепа” и Синдикален регионален съюз “Подкрепа” се състоя в град Ямбол. Председателят на Синдикат “Образование”- “Подкрепа” д-р Юлиян Петров приветства учителите – участници и очерта приоритетите в работата на синдиката. Председателят на РСО “Подкрепа” Ямбол г-н Красимир Дочев поздрави участниците и модерира регионалният форум. Председателят на СРС „Подкрепа“ Ямбол г-жа Мария Маджарова и нейния екип беше създала отлични условия за провеждането на обучението. Зам.-председателят на СО “Подкрепа” г-н Георги Шошев поздрави участниците в синдикалното обучение, проведено на високо професионално ниво от адв. Владимир Стойчев.