Обучение за обучители по TEAMWORK 2

В перода 19 юни – 7 юли 2023 г. ще се проведе онлайн обучение за обучители по проект TEAMWORK 2. В обучението ще се включат представители на партньорските организации по проекта, които не са били част от проект TEAMWORK 1, включително и представител на Синдикат „Образование“.

Обучението е структурирано в шест модула – по един всяка седмица, като целта му е насочена към изграждане на капацитет на екипите и обсъждане на приложението на инструментите, които ще бъдат използвани в практическата работа в дългосрочен план.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: CERV-2022-DAPHNE 101094241.