Обученията за професионалисти по проект „Растем равни“ продължават

През месец май 2022 г. екипът на синдикат „Образование“ проведе още осем обучения за професионалисти от различни населени места в страната. Обученията се провеждат в рамките на проект „Растем равни“, съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020 и изпълняван в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Възможност да се включат в обученията имаха учители от Сливен, Троян, Елена, Горна Оряховица, Велико Търново, Първомай, Бургас и Варна. Представените по време на обученията материали и ресурси бяха приети с интерес и участниците изказаха своята положителна оценка. Всички материали бяха предоставени на участниците за ползване и разпространение.