Стартират обученията за професионалисти по проект „Растем равни“

Синдикат „Образование“ стартира поредица от 15 обучения на учители от различни населени места в страната по проект „Растем равни“, изпълняван в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Проектът е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020 .

Проектът цели повишаване на осведомеността на над 500 професионалисти в образованието относно необходимостта от справяне с негативния ефект от половите стереотипи за избора на живот от началното образование нататък и осигуряване на учителите и училищните администрации с адекватни инструменти за справяне с проблема, без да се създават негативни обществени нагласи.

Планираният брой участници във всяко обучение е 15-20 учителя. Обученията са съчетани с предварителна оценка на знанията/нагласите за оценка на въздействието. През месец април 2022 г. бяха проведени първите пет обучения в градовете Добрич, Силистра, Димитровград, Пазарджик, Русе. По време на обученията участниците бяха детайлно запознати с разработените ресурси и инструменти и тяхното практическо приложение.