Председателят на РСО „Подкрепа“ Шумен г-жа Стефка Дюлгерова подписа общински Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование с кмета на общината г-н Любомир Христов и останалите социални партньори.

Договорът надгражда отрасловия КТД, в който с Анекс вчера бе включено увеличението на възнагражденията на педагозите с 15% от 1 януари тази година. Освен тази промяна той отразява и допълнителни договорености относно професионалната квалификационна степен, отпуските и безопасните и здравословни условия на труд.