Ограничаване на работите за самостоятелно изпълнение

Синдикат „Образование“ направи национално проучване, относно ефективността на готвените промените  в Наредба № 11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в частта по отношение на ограничаване на домашните работи.

На въпросите:

  1. „Трябва ли да има ограничение в даването на самостоятелно писмено изпитване по учебен предмет  български език и литература за ученици в начален етап?“ – 81,2% са отговорили отрицателно, а само 16,1% са изразили съгласие;
  2. „Трябва ли да има ограничение в даването на самостоятелно писмено изпитване по учебен предмет  математика за ученици в начален етап? – 85,5% са против и само 10,6% са съгласни;
  3. .„Трябва ли да има ограничение по всички учебни предмети в начален етап за даване на образователни задачи за самостоятелно изпълнение извън учебните часове, с изключение на БЕЛ и математика, до не повече от веднъж?“ – 72.4% са отговорили да, а с не отговарят 21,6%.

Само 12% от анкетираните учители допускат, че „обемът на самостоятелните писмени изпитвания извън учебните часове /домашни работи/, може да бъде регламентиран в наредба?“ Останалите 85% смятат, че това не трябва да се регламентира в подобен административен акт.

Запитани „Смятате ли, че трябва да се дават задачи за самостоятелно писмено изпълнение на учениците по време на ваканциите?“, респондентите са отговорили:

–     41,1% допускат да се дават домашни само по БЕЛ и математика в начален етап;

–     34.5% са категорично против;

–     21,9% смятат, че могат да се дават задачи за самостоятелна работа по всички по всички предмети.

На въпроса „Намаляването на домашните ще компенсира ли големия обем на учебното съдържание?“, 95% са отговорили, че това няма да се случи.

80,9% смятат, че не трябва ли да катализират реформи на парче, а 95,6% са убедени, че намаляването на домашните няма да повиши резултатите на учениците.

86,2% смятат, че ограничаването на професионалната преценка на учителя, с намаляване на домашните, е пореден флирт с българския родител.

На въпроса: „Смятате ли, че МОН трябва да заговори за това, училището да създава и оценява умения за доброта, толерантност и сърдечност?“ – 89,2% са отговорили утвърдително, а 3,7% смятат, че оценките са по-важни от възпитанието.

Националното проучване е направено сред 5125 учители и заинтересовани през последните 10 дена.

Синдикат „Образование“ застава зад категоричното становище на учителите, че многообразието в образователните институции в България е огромно и намесата в професионална сензитивност на учителя ще нанесе повече вреди отколкото ползи.