Отраслов съвет се състоя в МОН.Отрасловият съвет реши дните 31.01, 2.02, 3.02 и 4.02.2022 година, да бъдат обявени за неучебни, съгласно внесеното предложение от Синдикат „Образование“.Тези дни няма да се отучват, а учебният материал ще се навакса, чрез преструктуриране. Директорите следва да осигурят отпуск на учители и служители, с цел намаляване разпространяването на зараза.По този начин и учениците, и учителите ще могат да се възстановят от стреса и умората, свързани с изпитванията и оформянето на срочните оценки. В същото време ще се даде възможност за облекчаване на здравната система, тъй като около първата седмица на февруари се очакват върхови стойности на заразени с COVID-19.Синдикат „Образование“ настоя да се подпише анекс за COVID договореностите с изтекъл срок. Останалите социални партньори не бързаха и се създаде се работна група за изработване на анекс, който да включи и новите работни заплати.Бюджет 2022, беше адмириран от синдиката с резерви за неговото стартиране от месец април. Повишението на учителските заплати ще се обезпечи с 239 млн. лв.. Така за заплати в системата на образованието ще се дадат допълнително общо 315 млн. лв., заедно с МРЗ.С 10% ще се повиши издръжката на детските градини и училищата. Допълнителните 40 млн. лв. са за покриване на по-високите разходи за електроенергия, отопление, горива, вода и др. Близо 85 млн. лв. допълнително ще получат общините, за да премахнат всички такси в детските градини. Родителите няма да плащат от април 2022 г. Мярката е сред приоритетните за правителството и цели да обхване повече деца в системата на предучилищното образование. Децата в предучилищните групи и учениците от I до IV клас ще продължат да получават безплатни закуски. Ще бъдат осигурени още 16 млн. лв., с които храненето им ще бъде по-качествено и здравословно. Ръст с 6,5 млн. лв. е заложен на средствата за транспорт на учениците, които се обучават в средищни училища или в професионални гимназии в съседни населени места. Десет милиона лева ще се предоставят за закупуване на училищни автобуси. Със 100 млн. лв. ще се финансира нова програма за извънкласни дейности в училищата и в Центровете за подкрепа на личностното развитие, така че повече деца да спортуват или да се занимават с изкуство. 400 хиляди лева е размера на НП профилактика и рехабилитация на ПС, като е добавен модул възстановяване след COVID.И през тази година учениците ще могат да почиват безплатно на море или планина по Националната програма „Отново заедно“. Бюджетът й ще е 22,6 млн. лв. Програмата беше спряна временно през миналата година заради ръст на заболелите от COVID-19 в страната. Всички отложени тогава пътувания ще могат да се проведат през това лято. С 15 млн. лв. ще започне нова програма за изграждане на физкултурни салони и спортни площадки в училищата, в които няма такива или съществуващите не са в добро състояние. С 6,5 млн. лв. допълнително ще се осигури дуалното обучение и ще се насърчават учениците да избират защитени специалности или такива с недостиг на кадри за пазара на труда. Очаква се от средата на годината да заработи нова национална програма за наемане на образователни медиатори и социални работници в детските градини и училищата. Тя е на стойност 10 млн. лв. Дотогава заплатите на тези специалисти се осигуряват по европейския проект „Подкрепа за успех“. Предвидените общи разходи за политики в областта на образованието и науката през 2022 г. са в размер на 6,407 млрд. лв. – 4,5 % от БВП, заедно с висше образование и наука.Атестирането на педагогическите специалисти ще се отложи, а политиката по инспектиране и качество на образованието ще бъде поставена на национален дебат.МОН предлага методика на добавената стойност на образователните институции, която ще се промотира.На следващ отраслов съвет ще се дебатира по същество началото на учебната година, като визията на академик Денков е започване на 5 септември.