МОН организира дистанционен ОСТС, под председателството на зам.-министър Михайлова и ръководството на министър Вълчев.

Социалните партньори обсъдиха преминаването в редовна среда на прогимназия и гимназия. За да се спази условието за до 50% ученици в училище, социалните партньори стигнаха до варианта от 4.02 да започнат 7, 8 и 12 клас, като след 2 седмици да продължат други три класа.

Синдикат „Образование“ изрази становище, че диференцирания подход би бил по-ефективен, но засега не е възприет от НОЩ. Учениците от гимназия и прогимназия са най-ощетените от сегашната ситуация.

Социалните партньори подкрепиха действията на МОН в тази ситуация и му възложиха да предприеме действия за осигуряване на служебни лаптопи за учителите, които нямат такива. По изследване на Синдикат „Образовани“ 50% от учителите не притежават служебна дигитална техника.

Дейностите в областите „Образование“, Спорт“ и „Култура“ постепенно ще се възстановяват.

Социалните партньори получиха информация относно бюджет 2021 от директора на дирекция „Финанси“ в МОН г-жа Соня Кръстанова.

Бюджетът за образование за 2021 година възлиза на 5 643 млн. и представлява 4,5% от БВП, като е 819,5 млн. повече от миналогодишния и това оформя растеж от 14%.

Преходният остатък за 2020 година е над 220 млн., като този по ЕРС е 118 милиона и така е на границата на препоръчаните 4%.

Средствата от 30 лева за обучение в електронна среда тази година ще бъдат по НП, като МОН ще изпрати писмо до директорите на образователни институции, тези пари да се изплащат от училищните бюджети, а след това да бъдат възстановени от националната програма.

До два месеца ще бъде известна СБРЗ в отрасъла, като за 2020 година тя е била 1561,57 лв. за педагогически специалисти, срещу 936 за непедагогическите специалисти. Това разбира се са брутни суми.

Очаква се след това увеличение учителските заплати да придобият ръст 125% над СБРЗ за страната, което е правилна стъпка в много дълъг път на растеж.

Синдикат „Образование“ подкрепи бюджет 2021.

Бяха представени НП 2021 в проект. Новите програми са 3, като една от тях е НП за рехабилитация на учителите, по предложение на Синдикат „Образование“. Другите две са НП за за изследване на историческото минало на българската армия и тържествено отбелязване на Деня на храбростта и българската армия – 6 май и НП за професионално образование и обучение.

Работната група за НП за рехабилитация на ПС, трябва бързо да структурира програмата, за да могат до 4 март всички НП да се гласуват от МС.

Синдикат „Образование“ предложи за пореден път всички писма до РУО, да стават достояние на социалните партньори за по-добра оперативност. Това важи и за писмото в което МОН разпорежда на директорите да предоставят отпуска от 10 дена за преболедували Ковид в 3 месечен давностен срок.

Синдикат „Образование“ изрази положително отношение и апелира за съвместна информационна кампания за ваксините и тестовете, като заяви, че всички институции трябва да спазват принципа на доброволността и уважават достойнството на българския учител!

Д-р Юлиян Петров