ОСТС се състоя в МОН.

Съветът беше председателстван от зам.-министър Емилия Лазарова и беше с традиционното участие на министър Галин Цоков.

Проф. Цоков направи експозе за готовността за новата учебна година и нейните приоритети. Министърът информира за промени в някои наредби и работни групи, които ще променят някои от политиките, които ще предложат промени в закона и някои от наредбите в системата.

Актуалните предизвикателства пред образователната система са подобряване на резултатите но учениците, привличане и задържане на млади учители, директорски конкурси, бюджет 2024 и др.

Синдикат „Образование“ се съгласи изцяло с очертаните предизвикателства, но очертава различни пътища за решаване на тези предизвикателства.

Директорът дирекция „Финанси“ г-жа Соня Кръстанова представи средносрочната бюджетна рамка на правителството и визията на МОН за бюджет – 2024.

Бюджетът за образование трябва да се увеличи с 980 милиона /603 европейско и 377 бюджетно финансиране/, за да достигне до 4,7% от БВП.

Поддържането на учителските заплати на нива 125% над СБРЗ е приоритет на МОН и на управляващите партии.

Ще бъдат увеличени средствата за безплатни учебници – 83 милиона за гимназиален етап.

Ще се увеличат и средствата за безплатните закуски.

Ще бъдат ситуирани и три нови инвестиционни програми.

Бяха докладвани и резултати от работните групи, които МОН структурира.

Работната група за „Квалификация на педагогическите специалисти“ представи своята визия за състоянието и нуждата от промени на квалификационните процеси в системата.

Синдикат „Образование“ приема създаването на рейтингова схема и платформа за видовете квалификации. Адмирира отпадането на порочната политика за атестация на педагогическите специалисти и усъвършенстване на политиката за оценка на педагогическите и непедагогическите специалисти – диференцирано заплащане.

Синдикат „Образование“ постави въпроса за ценообразуването на обученията за учители и директори и моралната граница за стойностни нива на последните.

Работната група за качеството на образованието също представи своите резултати.