Хибриден отраслов съвет се състоя в МОН.

На съвета проф. Банков представи европейския и американския опит в модела на принадената стойност в оценка на качеството.

Доц. Ивайло Старибрадов, съветник на министъра на МОН и депутат от ДБ, представи възможен модел на добавената стойност, който да бъде приложен, и пробиран в образователните институции.

Социалните партньори коментираха фокусът на образователната система към 2-3 предмета.

При постигате на консенсус от 2023 година може да се получи и финансов стимул до 5% в бюджета, като допълнително заплащане.

Синдикат „Образование“ поиска да получи представената информация.

МОН ще направи проучване на ДС в действащите нормативни документи.

Принадената стойност ще бъде интегрирана  в ДОС за качеството.

Беше представен проект на националните програми по образование 2022.

Програмите са с бюджет 242,6 млн. лева.

Нова програма е „Заедно в изкуството и спорта“ с номинал 90 млн. лева и ръководител г-жа Грета Ганчева.

Друга нова програма е „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ с бюджет 10 млн. лева, под ръководството на г-жа Пенка Иванова.

Национална програма „Иновативни училищни практики“ с 300 000 лв. ще стимулира на проектен принцип иновативни уроци с ръководител г-жо Наталия Михалевска.

Преговорите по новия анекс към КТД за новите заплати и договорености са на финалната права и скоро ще станат факт.