ОСТС се състоя в МОН. Зам.-министър Гайдарова информира, че директорите за първи път успели навреме да си подготвят бюджетите.

Написали са писмо, че може да се стъпи на договореностите в Анекса към КТД.

Според събраната от МОН информация вече 72% от учителите са с увеличени заплати. 87% от учебните звена са достигнали увеличение 12,3%. С над 13% увеличение са 3% от учебните заведения.

В 71 образователни институции увеличението е под 10%, а 305 са институциите, които не са решили с колко да увеличат заплатите, защото чакат Наредба 4, т.е. около 8%.

Проектът на Наредба 4 беше публикуван за обсъждане. Предстои публикуването й в ДВ.

Едва 0,5% не планират увеличение на РЗ поради липса на средства. Това са предимно детски градини, центрове за личностно развитие и няколко училища в определени области. Всички увеличения ще бъдат с дата 01.04. Проблемите идват от някои общини, които разпределят неравномерно средствата – на определени училища дават 15% от средствата, а на други – 0,5-0,7 %.

Синдикат „Образование“ предложи актуализация от месец юли, като се акцентира на средства за издръжка, а работните заплати се увеличат с 15%.

СБУ и СДСОРБ предложиха актуализацията на бюджета от 01.10.2022г.,като се направи анализ на 9 месечието.

От СРСНПБ предлагат актуализация от юли и 40% за издръжка, а НУС предлагат 15% на РЗ и допълнителни диференцирани средства за издръжка.

МОН заяви, че при изготвянето на актуализацията ще се съобрази с предложенията на социалните партньори. Академик Денков информира, че ще се работи с другите министерства, за да се запълнят белите петна. Да се обсъди актуализацията, когато имаме по-актуална информация. Ангажиментът на МОН е заплатата на учителите да бъде 125% над СБРЗ за страната и ще отстояваме това.

МОН – Предстоят директорски конкурси и искаме да направим конкурсите максимално бързо по новата наредба, която трябва да се подготви до 15 май. До 15-20 юни ще се качи за публично обсъждане. До края на юни ще се публикува и през юли ще се обявят конкурсите.

На следващия Министерски съвет трябва да се одобрят Националните програми. МОН имаме готовност веднага да бъдат отпуснати парите. За някои от програмите има авансово отпуснати средства.

До края на май ще се приемат и оперативните програми.