Отраслов съвет с присъствието на министър Сашо Пенов се състоя в МОН. На съвета проф. Пенов представи екипа си  от зам.-министри г-жа Мария Гайдарова, проф. Албена Чавдарова и Надя Младенова, също и началник-кабинет г-н Димитър Здравков.

Проф. Пенов информира участниците в ОСТС за готовността на образователните институции за учебната година, като заяви, че МОН ще направи всичко възможно да не се преминава в дистанционно обучение заради липса на пари или енергийни източници.

Д-р Петров адмирира новият екип на МОН, поздрави ги за отношението към учителите и предложи новият министър да бъде категоричен в гарантирането на редовна /не дистанционна/ учебна година и увеличение на средствата за образование.

Синдикат „Образование“, заедно с останалите учителски синдикати, след като внесоха общ проект за национален КТД, предложи да започне процедурата по преговори за КТД.

Министър Пенов заяви, че процедурата е стартирана и до 26.11.2022 година ще има нов КТД в унисон с заложената финансова макрорамка на държавния бюджет и актуализациите, свързани с инфлацията и енергийните източници. До края на седмицата всички страни по отрасловия договор, следва да представят по 2 участника. Частните училища не заявиха желание да участват в диалога.

По отношение на готовността за новата учебна година, зам-министър Гайдарова информира, че 98 процента от училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон. Учебната година ще стартира присъствено, но има готовност за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост. 100 процента са осигурили дезинфектанти, топла вода, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на риска от инфекции. В момента в училищата са назначени 1216 медиатори и 182 социални работници. Всички директори са осигурили и медицинска грижа за децата и учениците. 46 образователни институции ще открият учебната година в друга сграда.

Социалните партньори обсъдиха трудностите, свързани с въвеждането на данни в НЕИСПУО за новата учебна година. Министър Пенов заяви, че като всяка нова платформа, тя началото е несъвършена и помоли работещите по нея учители и директори да бъдат търпеливи.

Проф. Пенев заяви категорично, че сроковете, за работа в НЕИСПУО са символични и трасиращи, и няма да има наказан нито един директор и учител за забава, както и не е имало наказани досега. Министърът заяви учители и директори да забравят за страха и да работят смело и със самочувствие, но не се ангажира с отмяна на срокове.

Бяха дискутирани срочните трудови договори и беше заявено категорично, че не трябва да има нито един срочен договор с учител в българската образователна система.

Министър Пенов насочи вниманието към необходимостта от преодоляване на несъответствията в законовата и подзаконовата нормативна уредба и трудностите по прилагането им. В системата има над 7000 страници текстове, като много от тях си противоречат и българския учител и директор водят една административна война, от която губещи сме всички.

Д-р Юлиян Петров заяви, че трябва да се изработи рейтингова система за качество на квалификациите и не получи отговор, защо платформата на МОН за обучителните програми, все още на действа. Тази дискусия се насочи към следващия ОСТС.