В МОН се състоя ОСТС за разглеждане на проекта на национални програми за образование.

Министър Сашо Пенов присъства на съвета, председателстван от зам.-министър Мария Гайдарова.

В проекта за НП е видно, че присъстват две нови:

„Неразказаните истории на българите“ и „България – образователни маршрути“

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров изрази задоволство от представения проект на НП, защото продължават важни образователни политики в специфичната политическа ситуация.

МОН е поискал повишение на парите за образование от МФ и социалните партньори са в готовност за анекс, след евентуално гласуване на републиканския бюджет от народното събрание.