ОСТС в присъствието на Министър Вълчев и председателството на зам.-министър Михайлова се състоя в МОН.

   На съвета се обсъди започващата кампания с Ваксините на учителите.

   Синдикат „Образование“ изрази позиция за включване на непедагогическия персонал и това беше прието. Синдикатът също предложи МОН да издаде информационна брошура за ваксините, механизма и възможните рискове.

   Относно връщането на учениците от прогимназията и гимназията в клас, бяха обсъдени възможни хипотези, които да се случат след две седмици, но социалните партньори се въздържаха от конкретни решения.

   Във връзка със структурирането на националните програми, Синдикат „Образование“ подчерта нуждата от НП за рехабилитация на учители. Съвета реши работна група да прецизира детайлите на тази програма.

   НП за обезщетенията на педагозите, ще се увеличи с 27%.

   Ще бъдат финансирани поне още толкова СТЕМ центрове в училищата.