В МОН се състоя ОСТС с присъствието на министър проф. Цоков и председател зам.-министър д-р Лазарова.

Зам.- министър Митева информира за работата на комисията за оценка на STEM концепциите.

Зам.-министър Митева поясни, че училищата не са освободени от това, да изпълняват ЗОП, а разходите към фирмите изпълнителки ще бъдат своевременно заплащани.

Председателят на Синдикат „Образование“ направи препоръка, работодателите и техните организации да дозират преходните остатъци и да инвестират в учителите, вместо в ремонти.

Съветникът на министъра д-р Нели Костова направи представяне на философията за създаване на Стандарт за качеството.

Социалните партньори се обединиха във важността на тази политика, както и да не се бърза с въвеждането на стандарта, докато няма пълен консенсус за неговата същност от учителите.

МОН, заедно с всички директори на дирекции представиха проекта за 22 национални програми, които ще функционират през 2024 г.

Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров изрази задоволство от програмите и безпокойство от това, че техният обхват далеч не е към всички образователни институции.