ОСТС се състоя на 9.12.2021 в МОН.

Съветът беше в присъствието на Академик Денков и председателстван от зам.-министър Гайдарова.

На съвета беше дискутирано връщането на присъственото обучение на учениците. Синдикат „Образование“ заяви, че правилото родителите да имат право да избират вида обучение: редовно или ОРЕС е във фундаментална вреда на учениците.

Накрая социалните партньори се обединиха процентът родители, които да определят връщането в клас, да падне от 50 на 30.

Синдикат „Образование“ потвърди възмущението си от политическите и комерсиални действия на министъра на здравеопазването Кацаров и потвърди исканата от синдиката оставка.

Синдиката още заяви, че напрежението в системата е огромно, а товарът от моментните и непланирани действия на МОН и МЗ е безкрайно непосилен и прегарящ учители и директори.

Преструктурирането на учебния материал, промените в ЗПУО, началото на учебната година, се отложиха за следващ дебат.

МОН представи финансовата рамка – предложение към  Републиканския бюджет за 2022 година:

Средствата за образование да нараснат от 3,6 /4 446 000 000/ на 3,8% от БВП

Единните разходни стандарти се увеличават с 17%

Още 834 мил.лв. над парите за 2021 година;

За следните дейности:

–       380 мил.лв. за увеличение на заплати със средно 14,5%, като се поддържа 125% от СБРЗ за страната;

–      11% увеличение на издръжката в ЕРС;

–       80 мил.лв. за увеличение на средствата за издръжка на издръжката ( за ток, гориво, вода);

Средства за обхват на 4 годишните и компенсиране на неприетите деца;

120 мил.лв. –  За изграждане на училища и ДГ;

92 мил.лв. – за Национални програми ( най-много за обезщетения);

4,5 мил.лв. – за  стипендии за „защитени професии“;

Увеличение с 30% на средствата за „безплатни закуски“ за ПГ и 1-4 клас;

8 мил.лв. за частните образователни институции;

40 мил.лв. за обновяване на автобусния парк.

Синдикат „Образование“ предложи с анекс да се добави възможността за отпуск за възстановяване и след трета игла. Работодателската организация на г-н Стаматов не възприе това предложение и остана действието от стария анекс.

МОН предложи да подпишем следващ анекс през януари в който да включим новите РЗ и възнаграждението на учителите от прогимназия и гимназия за организация на тестването на учениците.

С писмо до РУО, министърът на МОН ще разпореди директорите чрез вътрешните правила да регламентират допълнителни плащания към учителите от горен курс за организация на процеса по тестване на ученици.