Отворено онлайн обучение по проект „Цветно детство“

В периода 6 ноември – 10 декември 2023 г. ще се проведе онлайн курс, подходящ за хора, интересуващи се от въпроси на сексуалното и полово разнообразие в детството. Курсът се състои от четири модула и е на принципа на самообучението. При успешно завършване на курса участниците ще получат сертификат за валидиране на техните постижения. Продължителността на курса е 5 седмици, като всяка седмица се предлага нов модул. Участниците трябва да преминат успешно предишния модул, за да продължат към следващия. Работният език е английски.

Повече информация за курса можете да видите в следния рекламен видеоклип:

За да се запишете в курса е необходимо да попълните следния регистрационен формуляр.

Повече информация за въздействието на курса можете да прочетете в научна статия, публикувана тук.

Обучението се организира в рамките на проект „Цветно детство“, изпълняван по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods