Отраслов съвет се състоя в МОН.

Съветът се проведе с участието на Министър Денков, под председателството на зам.-министър Мария Гайдарова.

МОН представиха предложение за разпределение на средствата от 150 милиона, гласувани при актуализацията на бюджета.

Синдикат „Образование“ прие предложението на МОН, което до голяма степен се доближава до направеното на 4.07.2022 предложение от нас за разпределение на тези финансови средства.

МОН информираха, че СБРЗ в отрасъла е достигнала 1935 лева при увеличението от април и с увеличението от 5% РЗ ще достигне 2032 лв. На база на СБРЗ за страната от 1593 лева е достигнато отстоянието от 125% над нея.

МОН представиха анализ на резултатите от НВО и ДЗИ, преглед на учебните програми и учебното време.

Беше обсъден вариант за само един учебник по общообразователните предмети.