Партньорство с Департамента към ВТУ

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров подписа споразумение за сътрудничество с директора на ДПОКПС към ВТУ доц. д-р Петя Събева.