Поздрав на президента на КТ „Подкрепа“ към XI – та Конференция

Президентът на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов поздрави делегати и гости на XI редовна отчетно – изборна конференция на Синдикат „Образование“.

В своето слово той отбеляза ролята на учителската професия, важността на учителските възнаграждения, за да има учители и грижите за учителите, за тяхната профилактика, рехабилитация, за да доживеят здрави до високата пенсионна възраст.

Президента Манолов потвърди приоритета на образованието и възпитанието за всяко общество, чрез възраждане авторитета на учителя, връщане на оценката за дисциплина, като се изгонят търговците от храма на образованието.

Президентът на КТ „Подкрепа“ заяви, че изборът да бъдеш синдикалист е призвание и вътрешна необходимост, а това, че го правим Заедно, е гаранция за успех и просперитет на Република България.