Позиция

На Синдикат „Образование“ по повод на безмерната и засилваща се агресия в българското общество.

  България днес е обхваната от последствията на моралната разруха от последните десетилетия. Крахът на традиционните ценности руши имунната система на гражданското общество. Налагания с години култ на мутрите и чалга културата, разбива традиционните християнски добродетели. Вече десетилетия неограничената и обхваната от порока свобода манифестира в българското общество, медии и училище. И взима своите жертви – нашите деца и пораснали ученици.

   Примерите за насилие над деца и учители са безброй. За всеки критично мислещ е очевидно, че това се случва пред бездействащите погледи на държавните институции, демонстриращи апатия и малодушие към войнстващите родителски напъни за намеса в управлението на българското образование. Отрицателните последствия от  този поощряван от МОН, РУО и Общинските институции  флирт с родителските активи, е повече от очевиден.

Синдикат „Образование“ отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от тази политика и предлага решения. Добре известни на обществото са нашите призиви за институционално партниране към българското училище, за  ограничаване намесата на родителите в работата на учителите и директорите, за   въвеждане на стандарт за поведение на учениците и засилване на дисциплината в училище, включително с въвеждане на оценка, която да я измерва.

               Последният случай с Дебора, който разтърси българското общество и предизвика масови протести, е еманация на насилието, станало традиционно в българското общество и институции, в които няма никакви санкции за учениците – агресори и родителите – без родителско призвание. За щастие този случай не завърши фатално, но в много други развръзката е гибелна.

Синдикат „Образование“ многократно е предлагал и предлага за системата на „Средното образование“:

  1. Да се спазва безусловно училищния правилник, регламентиран в задължителен договор, който всеки родител подписва с образователната институция.
  2. Да се ситуират инструменти за училището –  административни и финансови, за ученици и родители, които не спазват ЗПУО и училищния правилник.
  3. Да се въведе оценка за дисциплина на българските ученици.
  4. Да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител.
  5. Да се спре с политическата и административна подкрепа на всички български институции към всеки родител написал жалба срещу образователна институция.
  6. Да се инициира обществен дебат, в който да се потърси консенсус по повод възпитанието на учениците в посока нулева толерантност към ученици, които налагат агресия към ученици, учители, родители и обществени институции.

 Синдикат „Образование“  заявява, вече нямаме време за чакане. Необходими са ефективни мерки, не само в общото антиагресивно законодателство на всички български институции, но и в мисленето на цялото ни общество. Личният псевдокомфорт не може да бъде разменян с бъдещето на нашите деца.  Дошло е време за решителни стъпки за противодействие на всеки каприз от външните фактори за сметка на българското учителство и най-вече на възпитанието и подготовката за живота на българските ученици, както в клас, така и извън него..

Д-р Юлиян Петров

Димитър Хаджидимитров

Иво Райнов