Политиката „Възпитание“

Синдикат „Образование“ прави национално изследване относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование, в рамките на което „Политика за възпитание и формиране на ценностна система“ е посочена като неработеща.

Разбира се, от МОН ще кажат, че стратегия има. Да, така е. Стратегия има, ама политика няма.

Възпитанието на деца и ученици, по предложение на Синдикат „Образование“, е в ЗПУО и е основен компонент на българското образование от 2016г. Парадоксално е, че този компонент е ситуиран, но неговият възход и падение не се мери и не се посочва.

В стратегията на МОН, която Синдикатът горещо приветства, се трасира спазването на правила, толерантност към другия, към различния и изграждане на ценностна система, кореспондираща с утвърдените от векове духовни ценности, олицетворени в духовна, а не в материална категория. Но бедата на тази стратегия беше и си остава, че тя визира препоръки и задължения само и единствено към учителя, а родителя и ученика са оставени на автопилот.

Възпитанието като процес е фундаментално за цялостното образователно израстване на индивида, като основополагането на последното е от родителите в най-ранна детска възраст.

Основният контрапункт на формирането на ценности сега е, че поколението родители израснаха във време, в което безнравствието и беззаконието беше обхванало цялата българска държава, а на учителите им беше „наредено“ да преподават, без да възпитават.

Оттук прозира и друга неработеща политика: „Политиката по „Права и задължение на родителите“.

Българският родител е толериран безкрайно от институциите и техните администрации като стане въпрос за резултати на ученици, за възпитание и правила, както и за решения и действия на учители и директори. Затова някои български родители превръщат в хоби писането на жалби до всички възможни институции, най-много МОН и РУО. Само че тези действия на родители с възпитателни дефицити възпитават в невъзпитание своите и чужди деца и ученици.

Това формира нова порочна интервенция срещу личността на педагогическите специалисти – административната и юридическа агресия, която служителите от МОН и РУО интервират към учителите.

Синдикат „Образование“ предлага следните стъпки и промени за ефективно формиране на „Политика за възпитание и формиране на ценностна система“:

–    Училищният правилник да се спазва безпрекословно от ученици и родители!

–    Да се продължи въвеждането на „Гражданско образование“ в останалите образователни етапи!

–    Да се въведе оценка за мерене на дисциплината и възпитанието!

–    Да се толерират и стимулират родители, които са се справили добре с възпитанието на децата си!

Д-р Юлиян Петров