Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров присъства и поздрави участниците в регионален форум „Иновации в училището на ХХI век“ гр. Велико Търново. Двудневното събитие се провежда в СУ „Емилиян Станев“ по Националната програма „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката, а основен организатор е РУО Велико Търново с началник г-жа Розалия Личева.

 Форумът „Иновации в училището в ХХI век“ се провежда в четири ателиета по направленията: „Дигитализация в образованието“, „Креативност и култура за иновации“, „STEM образование“ и „Интегриран подход в обучението“.

Политиката за иновации в училищното образование е водеща и една от най-успешните за последните години.