Политиката за учениците роми

Държавната образователна политика за прибиране и задържане на учениците от ромски произход се люлее между „Осанна“ и „Разпни Го“, и става все по неефективна през последните 20 години.

Всеки нов министър на образованието, идвайки, повежда „люта“ борба срещу така наречените „мъртви  души“ или „преследване на ученици фантоми“, с тежки закани към учители и директори и ромски училища, и сагите приключват, до следващия „сезон“, с няколко уволнени директори и учители, които би трябвало да изкупят греховете на тази трудна и неефективна българска политика.

След голямата учителска стачка министър Даниел Вълчев композира „изненадващите мобилки“, които са популярни и до днес. Тяхната цел е да сплашат учители и директори, и някое училище, за да ги „вкарат в правия път“ пренебрегвайки техния професионализъм и  упорита иновация, да задържат повече тези ученици в клас.

Но генералната цел е да се направим, че владеем процеса и да отчетем резултати, които не съществуват.

 Тези, по-скоро, показни акции доказват единствено очевидния факт, че има наличие на остър проблем в образователната система, демонстрират безсилието и цинизма на МОН да признаят това и липсата на работеща стратегия за справяне с този нарастващ лавинообразно за системата проблем.

Още при първите мобилни проверки в България през 2007 година, проверяващите регионални или държавни образователни експерти оправдаваха броенето на отсъствията с агресивно и безапелационно личностно поведение, но грижливо пропускаха да дадат каквито и да е препоръки и решения.

Ако приемем хипотезата за стриктно изпълнение на ЗПУО и училищния правилник, което би трябвало да е логично, то ще се наложи да изведем или преместим поне 80% от учениците във всички училища, с преобладаващ или изцяло ромски състав. Това за тях е равносилно на изключване.

Безспорен факт е, че шансът на тези ученици, за основното им право на образование /социализация и възпитание/ е да бъдат в училище, ако не през цялото време, то поне през половината или дори и по-малко. Защото, като ги изгоним, те остават на улицата или стават бенефициенти на правосъдната система.

Подобна е ситуацията и в СУ „Найден Геров“ – едно от петте изцяло ромски училища в град Пловдив. След скандал, през последните няколко месеца са отписани около 400 ученика, почти всички подлежащи на задължително обучение. Съкращават се паралелки, съкращават се щатове, а учениците са налице. Но прогонени! Тези ученици не се записват в други училища.

Директорката на училището г-жа Сашка Кръстева, дългогодишен пенсионер, със спорни управленчески умения, не може да се справи със скандалната ситуация и източва училищния бюджет с незаконосъобразни наказания и уволнения. Този директор трябва незабавно да бъде отстранен от началника на РУО Пловдив г-жа Иванка Киркова.

Истината е, че ЗПУО, с хилядите страници нормативна база, не дават отговор на този фундаментален проблем – как да задържим учениците-роми в училище, без учители и директори, да нарушават правилата.

Защото образователните институции не могат да се справят сами с това, да привлекат и задържат учениците в клас. Никъде по света не могат.

За да мотивираме учениците роми и техните родители, да останат в училище, трябва да се ситуират административни и финансови мерки, които социални служби, отдели за закрила на детето и полиция да прилагат.

    Детските помощи  да бъдат в училищните бюджети, а не в МТСП.

    16 –те вида социални помощи за ромските семейства, също да бъдат обвързани с присъствието на техните деца в училище.

Социалните служби и полицията да поемат осигуряването на учениците в училище.

    Да се промени незабавно Закона за предучилищното и училищно образование, като се вмени ефективна финансова и административна отговорност към родителите, за осигуряване присъствието в училище.

Образованието в България трябва да се превърне в ценност за ромските ученици, но за целта е необходимо тяхното присъствие в училище. Единствено образователните институции, при наличие на тези ученици в училище, могат да поставят началото на социализацията и да дадат равен шанс в живота на учениците-роми.

д-р Юлиян Петров