Политиката физическа среда

Синдикат „Образование“ анализира трасираната като трудно работеща политика за изграждане на съвременна физическа среда, специализирани кабинети, физкултурни салони, басейни, СТЕМ центрове и др.

Този стандарт беше фиксиран в ЗУПО, но наредбата за неговото реализиране закъсня с почти петилетка. Разбира се, физическата визия на съвременната образователна институция беше насочена само и единствено към новооткриващите се училища и детски градини.

Четейки Наредба No 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, и без експертни познания, разбираме, че българските храмове на образованието имат нужда от десетки милиарди левове, за да изпълнят изискванията на Наредбата и да заприличат поне малко на европейските образователни институции.

77,9% от анкетираните смятат, че, за да се приложи Наредбата за физическата среда във всяка образователна институция, то българският парламент трябва да постигне съгласие за приоритета образование, като фиксира средствата за образование в размер на 6% от БВП.

40,7% от запитаните учители, директори и родители са убедени, че стандартът за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване трябва да се изпълни до 5 години с подходяща национална стратегия.

„Стандартът за физическа среда да се съобрази с новите емоционални нагласи и промени в децата . Да се помисли за промяна или отмяна на класно-урочната система в сегашния й вид. Нечовешко е 6 – 7 часа ученик да стои седнал и да усвоява знания в една и съща среда, в една и съща общност като клас, с едно разписание на часовете. В реалния живот човек не живее с едни и същи хора по възраст , а общува с различни възрастови групи, влиза в различни общности – творчески – с едни хора, научни – с други хора, дейности по интереси – с друга група хора и т.н.“  е мнение на участник.

Друг респондент е споделил: „Всички училища трябва да предлагат сравнима с „бутиковите“ 119 и 51 училища  физическа среда. Не е нормално училищата да се чудят откъде да търсят средства за основни належащи ремонти, защото районните и общинските администрации отказват да ги финансират.“

Участниците са препоръчали да се изградят във всички училища модерни кабинети по всички учебни дисциплини, като се финансират всички добри идеи на учители и ученици.

Очевидно политиката за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване не е работеща, а разделянето на училищата на „бутикови“ и „нискобюджетни“ трасира неравенство у българските деца по тяхното конституционно право за равен достъп до качествено образование.

Синдикат „Образование“ предлага национална стратегия за приоритетно финансиране на образователните институции, като до 2028 година се достигне 6% от БВП за образование.

До 2028 година всички училища да бъдат финансирани, за да преминат на едносменна организация на образователния процес, което е и изискване на ЗПУО.

Да се вмени на училищните настоятелства активно осигуряване на средства, които да се реализират в изграграждане на подходяща физическа среда в училищните дейности.

Да се диференцира и намали данъчната ставка на фирми за строителни услуги, които работят в образователни институции.

Разбира и простата математическа сметка сочи, че за да заприличаме външно и физически на европейските образователни институции, ще ни трябват десетки милиарди лева, но ако има шанс за национално обединение, то образованието е единствената възможност.