Председателят на Синдикат „Образование“ д-р Юлиян Петров се срещна с министъра на образованието проф. Сашо Пенов

На срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред образователната система в навечерието на учебната година. Д-р Юлиян Петров сподели важността на образователния социален диалог в системата с най-висок процент синдикализация от всички държавни сфери. Проф. Сашо Пенов адмирира синхронизирането на приоритетните политики между МОН и учителските синдикати и пое ангажимента да не се правят прибързани промени с липса на обществен консенсус. Синдикат „Образование“ настоява, да не се прилага Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план , подложен на национално обсъждане, поради липса на образователна логика и национален консенсус за тази прибързана промяна. Особен приоритет е финансирането на образователната система, в предвид огромното нарастване на разходите за издръжка и горива. Синдикат „Образование“ ще настоява за повече средства за образование в бюджет 2023, в частта за индексиране на учителските заплати и актуализиране разходите за издръжка. Министър Пенов пое ангажимента за редовен и резултатен национален образователен социален диалог.